Biológia - súbor otázok na prijímacie skúšky

  • 10,00 €

  • Bez DPH: 9,09 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: bis


Biológia - súbor otázok na prijímacie skúšky 

Dostáva sa k Vám učebná pomôcka Biológia – súbor otázok na prijímacie skúšky, na akreditované študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Určite veľmi dobre viete, že rozsah gymnázialneho učiva je pomerne veľký a že každá biologická disciplína má aj svoj osobitný predmet štúdia – od veľmi konkrétneho až po najvšeobecnejší. Snahou autorského kolektívu bolo pripraviť jednoznačné otázky z celého rozsahu gymnázialneho učiva (Biológia pre gymnázia 1-6). Súbor otázok nekopíruje presne postupnosť gymnázialnych učebníc, ale je rozdelený na jednotlivé časti. Vzhľadom na to, že v biologických vedách na konkrétnu otázku môže byť aj viac správnych odpovedí ako aj použitá slovenská, resp. latinská terminológia, tieto môžu byť v testoch na prijímacích skúškach použité, ale znenie otázky bude zachované. Predložený súbor otázok má uľahčiť každému uchádzačovi prípravu na úspešné prijímacie skúšky pre študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín  a farmácia UVLF v Košiciach, ako aj overiť si vedomosti z biológie pre gymnázia.


Informácie
Autor Michal Toropila
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Iné
Vydanie 1.vydanie, 2014
ISBN 978 - 80 - 8077 - 432 -5
Počet strán 230

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!