Latinská terminológia pre študentov VVL

  • 7,02 €

  • Bez DPH: 6,38 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: lts


Valéria Bartková: Latinská terminológia pre študentov VVL

 Učebné texty „Valéria Bartková:  Latinská terminológia pre študentov VVL“, 2015, sú určené študentom 1.ročníka študijného programu VVL. Poskytujú základné minimum latinskej gramatiky, ktoré musia študenti zvládnuť v priebehu jedného semestra. V učebných textoch z dôvodu žiadneho alebo veľmi slabého ovládania latinského jazyka je dodržaná zásada postupu od najjednoduchšieho gramatického javu k zložitejšiemu, čo umožňuje študentom ľahšie pochopenie a upevnenie lekárskych termínov. Základom učebných textov sa stala Nomina anatomica veterinaria autorov Danko – Šimon - Artimová, vydaná v roku 2011, ktorá predstavuje najnovšiu anatomickú veterinárnu terminológiu. Štruktúra jednotlivých lekcií zodpovedá učebným postupom študentov pri štúdiu: A – gramatika, B – slovná zásoba, C – cvičenia. Vedomosti nadobudnuté štúdiom latinskej terminológie môžu študenti uplatňovať hlavne pri štúdiu anatómie, ale aj iných odborných predmetov, ako aj v budúcnosti pri výkone povolania  veterinárneho  lekára.

Informácie
Autor Valéria Bartková
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Hygiena potravín
Vydanie 1. vydanie, 2015
ISBN 978 - 80 - 8077 - 468 - 4
Počet strán 175

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!