Úradná kontrola potravín a produktov živočišného pôvodu

  • 5,40 €

  • Bez DPH: 4,91 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: ukpzp


Ivana Kožárová - Úradná kontrola potravín a produktov živočišného pôvodu.


Potravinové právo obsahuje zosúladený rámec právnych predpisov na organizovanie úradných kontrol. Vysokoškolská učebnica „Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu“ je spracovaná ako študijný materiál pre študentov študijných programov hygiena potravín a všeobecné veterinárske lekárstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s cieľom poskytnúť študentom oboch študijných programov pregraduálneho, či postgraduálneho veterinárskeho vzdelávania všeobecné a špecifické znalosti o organizácii, pravidlách a postupoch úradných kontrol vykonávaných príslušným orgánom na národnej a európskej úrovni na overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a o opatreniach a sankciách príslušných orgánov uplatňovaných v prípade zistených porušení na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa. Úloha veterinárneho lekára je v súčasnom systéme úradných kontrol a zaistenia bezpečnosti potravín nezastupiteľná.

Informácie
Autor Ivana Kožárová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vydanie 1. vydanie, 2017
ISBN 978-80-8077-551-3
Počet strán 138

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!