Návody na praktické cvičenia z patologickej fyziológie

  • 7,40 €

  • Bez DPH: 6,73 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: zfepzmdfrs


Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Dominika Faixová, Renáta Szabóová. Návody na praktické cvičenia z patologickej fyziológie. Učebný text

Učebné texty Návody na praktické cvičenia z patologickej fyziológie sú určené najmä pre študentov veterinárskeho lekárstva. Sú v nich opísané vyšetrovacie postupy a experimentálne modelové poruchy, ktoré sa vzťahujú k poruchám alebo základným patologickým procesom a sú významné pre zlepšovanie praktických zručností študenta, osvojovanie si základných metodických návykov a utváranie medicínskeho myslenia. Text je rozdelený do kapitol – úvodné kapitoly sú venované základným pojmom používaným v patologickej fyziológii, všeobecným  zásadám odberu biologického materiálu, etickým zásadám vykonávania experimentov na zvieratách, zásadám bezpečnosti pri práci v laboratóriu a hodnoteniu a interpretácii výsledkov vyšetrenia. Ďalšie kapitoly sú venované vyšetrovacím metódam a postupom pri podozrení na určité ochorenie. Jednotlivé kapitoly obsahujú aj kontrolné otázky a úlohy na samostatnú prácu študenta, ktoré majú za cieľ upevnenie ich vedomostí  a cvičenie si syntetických schopností, ktoré sú dôležité pre prácu veterinárneho lekára.

Informácie
Autor Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Dominika Faixová, Renáta Szabóová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vydanie 1. vydanie, 2019
ISBN 978 - 80 - 8077 - 629- 9
Počet strán 170

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!