Potravinové a krmivové právo

  • 7,80 €

  • Bez DPH: 7,09 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: pakp


Potravinové a krmivové právo - Alena Nagyová

Potravinovéprávo znamená zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, upravujúcepotraviny vo všeobecnosti, a najmä potravinovú bezpečnosť, či už na úrovniEurópskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni a vzťahuje sa na všetky stupnevýroby, spracúvania a distribúcie potravín a tiež krmív vyrábaných pre zvieratáurčené na produkciu potravín alebo pre zvieratá určené na kŕmenie takýchtozvierat (t. j. určených na produkciu potravín).

Krmivovéprávo sú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa upravujúkrmivá vo všeobecnosti a krmivová bezpečnosť osobitne, či už na úrovni Únie,alebo na vnútroštátnej úrovni, a to na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovaniaa distribúcie alebo používania krmív.

Prevádzkovateliasú zodpovední za zabezpečenie toho, aby sa v podniku pod ich kontrolou plnilipožiadavky právnych predpisov. Príslušné orgány za účelom overenia dodržiavaniaprávnych predpisov vykonávajú úradné kontroly.


Informácie
Autor Alena Nagyová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Bezpečnosť krmív a potravín
Vydanie 1. vydanie, 2020
ISBN 978-80-8077-700-5
Počet strán 130

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!