Návody na praktické cvičenia z biológie

  • 8,31 €

  • Bez DPH: 7,55 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: nnpcb


Luptáková  Lenka, Návody na praktické cvičenia z biológie

Predkladané návody na praktické cvičenia z biológie vychádzajú z tradičného princípu vzdelávania na UVLF v Košiciach. Snažia sa integrovať získané vedomosti zo strednej školy so špecifickými poznatkami vysokoškolskej Ďalším dôležitým znakom je podnietiť už v študentoch prvého ročníka tvorivé vedecké bádanie, vzbudiť v nich túžbu po poznaní a snahe objavovať nové. Zároveň sa snažíme poukázať na schopnosť študentov využiť získané vedomosti a poznatky vo vyšších ročníkoch štúdia a aj v praxi. V tejto oblasti je nutná aktívna spolupráca učiteľa a študenta pri vlastnej činnosti na praktických cvičeniach. Cieľom tohto dlhodobého zámeru je etablovať u študenta na dôkazoch založené vedomosti a schopnosť ich kriticky zhodnotiť.

Informácie
Autor Luptáková Lenka
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Kynológia
Vydanie 1. vydanie, 2021
ISBN 978 – 80 – 8077 – 721 – 0
Počet strán 92

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!