Biophysics - methods and instruments

  • 17,75 €

  • Bez DPH: 16,14 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: bmai1


Staničová Jana, Verebová Valéria, Biophysics - methods and instruments

Vysokoškolská učebnica „Biophysics – methods and instruments“ je prednostne určená anglicky hovoriacim študentom programov Všeobecné veterinárske lekárstvo, Farmácia a Hygiena potravín, avšak môže byť veľmi užitočná aj pre poslucháčov humánnej medicíny, lekárov, veterinárnych lekárov a farmaceutov. V niektorých prípadoch môže tiež poslúžiť biológom, fyzikom a odborníkom zaujímajúcim sa o interdisciplinárne vedy.

Učebnica zoznamuje študentov biovied s fyzikálnymi princípmi metód a prístrojov, ktoré sa používajú v biochemických a biologických laboratóriách, v lekárskej diagnostike a terapii. Obsah je rozdelený podľa charakteru meraných veličín a postupuje od jednoduchších metód ako je napríklad meranie krvného tlaku, cez optické a elektrografické metódy ku sofistikovanému diagnostickému využitiu rtg. žiarenia a ultrazvuku v medicíne.

Informácie
Autor Staničová Jana, Verebová Valéria
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo, Farmácia, Hygiena potravín
Vydanie 1. vydanie, 2021
ISBN 978-80-8077-712-8
Počet strán 159

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!