SOCIÁLNA FARMÁCIA. Vybrané kapitoly I.

  • 7,78 €

  • Bez DPH: 7,07 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: sfvk


PharmDr. Martina Šutorová, MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., PharmDr. Iveta Štempeľová - Učebný text pokrýva vybrané témy obsiahnuté v predmete Sociálna farmácia v rámci magisterského študijného programu Farmácia. Zaoberá sa postavením sociálnej farmácie v systéme zdravotnej starostlivosti ako aj postavením farmaceuta v spoločnosti v kontexte výkonu zdravotníckeho povolania. Približuje úlohu farmaceuta v starostlivosti o zdravie jednotlivca a populácie cez poznanie a poskytovanie vybraných služieb verejného zdravotníctva v oblasti podpory, ochrany zdravia a prevencie chorôb. Poskytuje tiež informácie o význame liekov v medicíne a spoločnosti z pohľadu ich racionálneho užívania, nežiadúcich účinkov a reklamy. Učebný text je nielen odporúčaným študijným materiálom v rámci profilového štátnicového predmetu, ale aj vhodným doplnkovým zdrojom aktuálnych poznatkov pre iné zdravotnícke odbory v rámci ich ďalšieho vzdelávania.
Informácie
Autor Martina Šutorová, Zuzana Katreniaková, Iveta Štempeľová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Farmácia
Vydanie 1. vydanie, 2022
ISBN 978 – 80 – 8077 – 773 – 9
Počet strán 77

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!