Histológia a embryológia pre kynológov

  • 4,00 €

  • Bez DPH: 3,64 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: avkhek


Viera Almášiová a kolektív - Histológia a embryológia pre kynológov. UVLF Košice, 2015, Učebný text.

Učebný text prehľadnou formou ponúka základné teoretické poznatky o mikroskopickej štruktúre živého organizmu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na úspešné zvládnutie odborných predmetov v priebehu ďalšieho štúdia.  Text je rozdelený do základných kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú a umožňujú získať dôležité informácie o štruktúre jednotlivých tkanív, orgánov a orgánových sústav. Rozsah  textu je  primeraný a veľmi vhodne doplnený o názorné schémy, ktoré umožňujú rýchle zorientovanie sa v študovanej problematike. Súčasťou textu sú aj základy embryológie zamerané na vývoj jedinca počnúc vznikom pohlavných buniek až po narodenie. Nadobudnuté poznatky slúžia na lepšie pochopenie problematiky  z oblasti reprodukcie.

Informácie
Autor Viera Almášiová a kolektív
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Kynológia
Vydanie 1. vydanie, 2015
ISBN 978-80-8077-463-9
Počet strán 132

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!