Fyziológia a patologická fyziológia pre farmaceutov

  • 18,00 €

  • Bez DPH: 16,36 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: zfpfaf


Zita Faixová a kolektív, Fyziológia a patologická fyziológia pre farmaceutov. UVLF Košice, 2012, Vysokoškolská učebnica.

Poslucháčom farmácie predkladáme vysokoškolskú učebnicu z fyziológie a patologickej fyziológie, ktorá zohľadňuje špecifické požiadavky kladené na absolventa tohto študijného programu. Farmaceuti sú súčasťou zdravotníckej starostlivosti o človeka a zviera, aktíve sa zúčastňujú na určovaní resp. odporúčaní liečiv potrebných pre terapiu ako aj na ich klinickom a biologickom testovaní, pri ktorom sú nevyhnutné vedomosti z disciplín, medzi ktoré patrí ja fyziológia a patologická fyziológia. Učebnica poskytne základné vedomosti o fyziologických procesoch v zdravom organizme a o zložitosti procesov v chorom organizme človeka aj študentom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom a doktorandom v ďalších vedných odboroch. Učebnica je rozdelená do 19 kapitol, v ktorých sú integrované základné poznatky o princípoch fungovania jednotlivých systémov v zdravom organizme človeka – z fyziológie a poznatky o zmenách funkcie orgánov a buniek počas choroby – z patologickej fyziológie. Takto koncipovaná učebnica doteraz nebola v našej odbornej literatúre spracovaná. V prípade hlbšieho záujmu sú uvedené odkazy na učebnice fyziológie a patologickej fyziológie, zoznam ktorých je uvedený za každou kapitolou.

Informácie
Autor Zita Faixová a kolektív
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Farmácia
Vydanie 1. vydanie, 2012
ISBN 978 - 80 - 8077 - 317 - 5
Počet strán 373

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!