Laboratórne diagnostické metódy vo veterinárskej parazitológii

  • 4,00 €

  • Bez DPH: 3,64 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: vlkldm


Valéria Letková a kolektív, Laboratórne diagnostické metódy vo veterinárskej parazitológii. UVLF Košice, 2010, Učebné texty.

Učebné texty (Základy protozoológie, Základy helmintológie a Diagnostické metódy vo veterinárskej  parazitológii) sú určené študentom Veterinárskej nej medicíny,  Hygieny  potravín, študentom lekárskych  a prírodovedeckých fakúlt,  ako aj  praktickým veterinárnym lekárom, pracovníkom diagnostických ústavov zaoberajúcich sa parazitologickou diagnostikou.  Texty sú určené predovšetkým pre praktickú výučbu  parazitológie.

Tretia časť Diagnostické metódy predstavuje ucelený spis vypracovaný  kolektívom autorov  v  spolupráci s Ústavom verejného zdravotníctva UPJŠ  a PU SAV v Košiciach. Prezentujeme v nej metódy intravitálnej a postmortálnej diagnostiky parazitóz od metód svetelnej mikroskopie,  sérologické  metódy, metódy PCR.  Súčasťou textu je aj diagnostika  ektoparazitov a kľúčov na ich determináciu. Záverečná kapitola  je venovaná antihelmintickej rezistencii a jej diagnostike, ktorá predstavuje v ostatnom období veľký problém v chovoch hospodárskych zvierat.

Informácie
Autor Valéria Letková a kolektív
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia
Vydanie 1.vydanie, 2010
ISBN 978 - 80 - 8077 -221-5
Počet strán 110

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!