Chov a choroby včiel

  • 5,01 €

  • Bez DPH: 4,55 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: jtkkdmchv


Juraj Toporčák, Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová, Chov a choroby včiel. UVLF Košice, 2011, Vysokoškolská učebnica.

Vysokoškolská  učebnica Chov a choroby včiel a čmeliakov je určená pre študentov veterinárnej medicíny II. a III. stupňa vysokoškolského vzdelávania, pre pracovníkov v oblasti zdravia zvierat a hygieny potravín a taktiež pre asistentov úradných veterinárnych lekárov v oblasti zdravia včiel. Učebnica je rozdelená do dvoch základných častí. Prvá časť sa zaoberá včelami, jej významom, anatómiou, pohlavnými formami a funkciami, chorobami a škodcami včiel. Neodmysliteľnou súčasťou prvej časti je aj med. Pretože med ako potravina je zaradená v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky. A z tohto dôvodu samostatná podkapitola sa venuje aj fyzikálnym a chemickým požiadavkám pre med. V druhej časti učebnica sa zaoberá významom a chorobami čmeliakov. Zaradenie čmeliakov do výuky veterinárnych lekárov si vyžiadala legislatíva Európskej únie na základe Rozhodnutia komisie 2010/270, ktorým  sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky.

Informácie
Autor Juraj Toporčák, Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín
Vydanie 1. vydanie, 2011
ISBN 978 - 80 - 8077 - 253 - 6
Počet strán 139

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!