Základy anatómie

  • 7,30 €

  • Bez DPH: 6,64 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: za2


Katarína Schmidtová, Eva Petrovová, Marcela Maloveská - Základy anatómie.

Učebné texty „Základy anatómie“ sú určené hlavne pre študentov farmácie, ako teoretická časť prípravy na skúšku. Môže byť však využitá aj k štúdiu anatómie v rámci iných študijných programov vysokoškolského štúdia zameraných na zdravotníctvo. Základným predpokladom úspešnej práce zdravotníckych pracovníkov je poznať stavbu ľudského tela. Veda, ktorá poskytuje základné poznatky o tvare, stavbe a polohe jednotlivých častí ľudského tela sa nazýva anatómia. Anatómiu môžeme študovať z rôznych hľadísk a rozličnými metódami. Najbežnejším a najvhodnejším je štúdium jednotlivých orgánov podľa ich príbuznosti stavby a zoradenia do systémov (napr. štúdium kostí, ich spojenia a svaly ako súčasti pohybovej sústavy), čo umožňuje systematická anatómia. Štúdiom orgánov v ich vzájomných vzťahoch, v priestorovom rozložení a uložení v jednotlivých oblastiach tela, bez ohľadu na to, ku ktorému systému patria, sa zaoberá topografická anatómia. Je veľmi dôležitá z hľadiska praktickej humánnej medicíny.

Informácie
Autor Katarína Schmidtová, Eva Petrovová, Marcela Maloveská
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Farmácia
Vydanie 1. vydanie, 2017
ISBN 978-80-8077-542-1
Počet strán 199

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!