Ekonomika a manažment - Návody na praktické cvičenia

  • 6,30 €

  • Bez DPH: 5,73 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: mhjkemnpc


Michal Hadbavný, Jana Korimová.Ekonomika a manažment - Návody na praktické cvičenia.

Ekonomika má neodmysliteľné miesto v spoločnosti. Jej výkonnosť  výrazne ovplyvňuje nielen bohatstvo každého štátu, ale aj životnú úroveň jeho obyvateľov. Podnik ako jednotka ekonomického rozhodovania a základný ekonomický subjekt trhovej ekonomiky je  charakterizovaný ako súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania, ktoré zabezpečujú jeho činnosť - vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. Podniková ekonomika je teda  zameraná na jeden zo subjektov trhového hospodárstva, ktorého cieľom je dosiahnuť zisk . Študijná pomôcka sa snaží jasne a adresne oboznámiť a vysvetliť študentom základné pojmy o podniku, podáva teoretické základy, praktické poznatky a návody ako viesť a správne manažovať podnik v neľahkom trhovom prostredí tak, aby plnil svoje poslanie, aby vytváral hodnoty   a zvyšoval svoju konkurencieschopnosť. Teoretický vstup každej kapitoly je ilustrovaný cez riešenie konkrétnych  praktických príkladov. Študijná pomôcky si kladie za cieľ poskytnúť študentom UVLF v Košiciach vybrané teoretické a praktické poznatky tak, aby získali praktické skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia efektívne riešiť základné problémy  riadenie podniku.

Informácie
Autor Michal Hadbavný, Jana Korimová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vydanie 1. vydanie, 2019
ISBN 978-80-8077-657-2
Počet strán 172

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!