Základy práva pre veterinárnych medikov

  • 5,60 €

  • Bez DPH: 5,09 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: pklmanzp


Peter Korim, Lukáš Michaľov, Alena Nagyová:  Základy práva pre veterinárnych medikov. 2019. Vysokoškolský učebný text.

Vysokoškolský učebný text je určený pre študentov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo. Obsahuje 15 kapitol, ktoré majú napomôcť pri štúdiu verejného veterinárskeho lekárstva (štát a jeho znaky; forma štátu v Slovenskej republike; právo; systém práva; pramene práva; právne normy; právne vzťahy; legislatívny proces; súdna moc a súdny systém v Slovenskej republike; prokuratúra, jej štruktúra a postavenie; advokácia na území Slovenskej republiky; vybrané inštitúty občianskeho práva; trestné právo a jeho vybrané inštitúty; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších  predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vybrané časti)).

Informácie
Autor Peter Korim, Lukáš Michaľov, Alena Nagyová
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vydanie 1. vydanie, 2019
ISBN 978 - 80 - 8077 - 631 - 2
Počet strán 147

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!