Honey Bee Pathology

  • 13,04 €

  • Bez DPH: 11,85 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: hbp


Toporčák Juraj, Mudroňová Dagmar, Kuzyšinová Katarína - Honey Bee Pathology

Publikácia „Honey Bee Pathology“ v anglickom jazyku je určená hlavne pre študentov študujúcich na veterinárskych univerzitách a fakultách, včelárom a veterinárnym lekárom zaujímajúcim sa o včelárstvo, ale aj pre širokú včelársku  a laickú verejnosť, ktorú fascinuje život a problémy včiel. Kniha je rozdelená do desiatich základných častí.
Prvá časť sa zaoberá včelami, ich históriou a evolúciou. Druhá časť sa zaoberá vývojom včiel, výživou a chemickou komunikáciou včiel a včelstva. Tretia časť zase včelárstvom a zložením úľa. Štvrtá sa zaoberá anatómiou a významom a funkciou jednotlivých orgánov. V piatej časti sú popísané infekčné ochorenia dospelých včiel a včelieho plodu, škodcovia včiel a neinfekčné choroby včiel a včelieho plodu. V šiestej časti sú otravy včiel, ktoré sú rozdelené na otravy rastlinami, otravy pesticídmi a otravy spôsobené priemyslom. Siedma časť je venovaná metodike odberu vzoriek včelieho plodu a včiel na laboratórne vyšetrenia podľa medzinárodných noriem. V ôsmej časti sa nachádzajú metodiky pre pitvu včiel, mikrobiologické metódy a kultivačné média pre diagnostiku bakteriálnych ochorení a špeciálne biochemické metódy na diagnostiku moru včelieho plodu. V deviatej a desiatej časti sú literárne zdroje a register.

Informácie
Autor Toporčák Juraj, Mudroňová Dagmar, Kuzyšinová Katarína
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekártvo
Vydanie 2. doplnené vydanie 2021
ISBN 978 – 80 – 8077 – 715 – 9
Počet strán 93

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!