Výživa ľudí, 2. diel

  • 9,79 €

  • Bez DPH: 8,90 €
  • Dostupnosť: skladom
  • Kód produktu: vylu


HYGIENA, TECHNOLÓGIA, KVALITA A BEZPEČNOSŤ MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV

Vysokoškolská učebnica – 2. diel, Špeciálna časť

doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD., MVDr. Jana Maľová, PhD., MVDr. Jana Výrostková, PhD., MVDr. Boris Semjon, PhD.

Recenzenti: doc. MVDr. Iveta Maskaľová, PhD., MVDr. Kvetoslava Balčáková

 Vysokoškolská učebnica kolektívu autorov ,,Hygiena, technológia, kvalita a bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov, 2. diel: Špeciálna časť“ je predovšetkým určená pre študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe ŠP hygiena potravín, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo. Predložená učebnica  je vhodná aj pre výučbu študentov v študijných predmetoch Hygiena a technológia potravín I (mlieko, mliečne výrobky a ich chemická analýza); Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov; Technológia a bezpečnostné systémy spracovania živočíšnych komodít.

Hlavným cieľom je v tomto študijnom materiáli priblížiť problematiku hygieny a technológie pri spracovaní mlieka v mliekarni. 

Preto je vo vysokoškolskej učebnici v jej druhej časti podrobne rozpracovaná problematika o dodržiavaní kvality a bezpečnosti spracovania mlieka na kvalitné a chutné výrobky. Významná je aj problematika o technologických zariadeniach, o dodržiavaní technologických postupov a o výrobe zdravotne nezávadných mliečnych výrobkoch v podmienkach výroby.

Dúfame, že takto koncipovaný učebný text prispeje k vzdelávaniu študentov a podnieti ich záujem v danej oblasti.

Kolektív autorov vysokoškolskej učebnice verí, že uvedený študijný materiál bude cennou pomôckou pri štúdiu tejto významnej problematiky a v nadväznosti na prednášky a praktické cvičenia získajú študenti podrobné teoretické znalosti a praktické skúsenosti v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov.

Informácie
Autor Dudriková Eva, Výrostková Jana
Vydavateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Program Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vydanie 2. vydanie, 2022
ISBN 978 – 80 8077 – 779 – 1
Počet strán 101

Napísať recenziu

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!